బొగ్గు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలో సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ పోర్టల్‌

ఆవు పేడతో paint

రోటరీ బ్లడ్ బ్యాంక్ లో రక్తదాన శిబిరం

రైతు బజార్లు పూర్తిస్థాయిలో ప్రక్షాళన

నగరంలో ముందే సంక్రాంతి శోభ 

ప్రతీ అమ్మ కళ్లలో ఆనందాన్ని చూడడమే మన ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యం..