బొగ్గు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలో సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ పోర్టల్‌

మంత్రిత్వ శాఖ సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది, • ఇది భారతదేశంలో ఒక బొగ్గు గనిని ప్రారంభించడానికి అవసరమైన అనుమతులు మరియు ఆమోదాలను

Read More

ఆవు పేడతో paint

ఆవు పేడతో paint ఖాదీ మరియు గ్రామ పరిశ్రమల కమిషన్ ఇటీవల అభివృద్ధి చేసిన వినూత్న కొత్త పెయింట్. ఇది పర్యావరణ అనుకూలమైన, విషరహిత పెయింట్‌ను ఖాదీ ప్రక

Read More