కోవిడ్ నేపథ్యంలో ‘ఘనసన్మానం’

సన్మానగ్రహీత, నిర్వాహకుల మొండి పట్టుదల ఇదీ జిల్లా వైద్యారోగ్యశాఖ ఉద్యోగులు తీరు భయాందోళన చెందుతున్న ప్రజానీకం కోవిడ్ కేసులు పెరిగే ప్రమాదం జిల్

Read More