వైసీపీ ది గూండా రాజ్యం

 పోలీసు వ్యవస్థను అడ్డు పెట్టుకొని అరాచకాలు  2024లో జనసేనదే అధికారం భారత్ వాయిస్, విశాఖపట్నం:        " రాష్ట్రంలో వైసీపీ తప్ప ఏ ఇతర పార్టీలు

Read More

ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఆద్వర్యంలో CNG బంకులు

విశాఖ, అనకాపల్లి ప్రాంతాల్లో 10 వరకూ ఏర్పాటు పెరుగుతున్న cng వాహనాల సంఖ్య ఇప్పటికే ఆటోలు, స్కూలు బస్సులు cng తో సంచారం భారత్ వాయిస్, విశాఖపట్నం :

Read More