స్వీయరక్షణే కరోన నుంచి రక్షణ : విశాఖపట్నం రేంజ్ డి.ఐ.జి.,

(భారత్ వాయిస్, విశాఖపట్నం ) విశాఖపట్నం రేంజ్ పరిధిలో కరోనా వ్యాప్తి చాలా ఉదృతంగా ఉందని అందువలన ప్రజలందరూ ఇళ్లకే పరిమితమవ్వలని, అత్యవసరమైతే తప్ప ఇంటి

Read More