ఎ.యు. ఇంజనీరింగ్ లో 102 కోవిడ్-19 పాజిటివ్ కేసులు

• విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా ఆసుపత్రికి తరలింపు • నిరంతర వైద్యం, ఆహారం సరఫరా, ఆంబులెన్సులు సిద్దం • విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి ఆందోళ

Read More