ప్రతి ఇంటిలో దిశ యాప్ డౌన్ లోడ్ చేసే విధంగా చర్యలు

భారత్ వాయిస్, విశాఖపట్నం, అక్టోబరు 8: జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటిలో దిశ యాప్ డౌన్ లోడ్ చేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఎ.మల్లిఖ

Read More