పి ఎఫ్ఆర్ మిలన్ లకు పక్కా ఏర్పాట్లతో సంసిద్దతతో ఉండాలి. జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. మల్లికార్జున

భారత్ వాయిస్, విశాఖపట్నం :   PFR సందర్భముగా జిల్లాకు రాష్ట్రపతి రాక సందర్భముగా ఎయిర్ పోర్ట్, INS డేగ, jetty, లలో నేవీ ఉన్నతాధికారుల తొ కలిస

Read More