“స్పందన”కు ప్రతిస్పందన ఎంత

రెవెన్యూ విభాగంలో అంతులేని నిర్లక్ష్యం సమస్య పరిష్కారం అయిందంటూ బూటకపు సమాచారాలు సమస్యలు పరిష్కారం కాక మళ్లీ మళ్లీ కలెక్టరేట్‌కు దరఖాస్తుదారులు ద

Read More