ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఆద్వర్యంలో CNG బంకులు

విశాఖ, అనకాపల్లి ప్రాంతాల్లో 10 వరకూ ఏర్పాటు పెరుగుతున్న cng వాహనాల సంఖ్య ఇప్పటికే ఆటోలు, స్కూలు బస్సులు cng తో సంచారం భారత్ వాయిస్, విశాఖపట్నం :

Read More