ఎన్నికల పై ఎస్. ఇ . సి,వీడియో కాన్పరెన్స్

స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనేర్ ఎన్. రమేష్ కుమార్., విజయవాడ నుండి ఛీఫ్ సెక్రటరీ ఆదిత్య నాద్ దాస్, డి జి పి గౌతమ్ సవాంగ్, ఇతర ఉన్న తాధికారులతో సోమవారం అన్ని జి

Read More