కోవిడ్ పేషెంట్లకు వైద్య సేవలందించేందుకు సన్నద్దం కావాలి

• జిల్లాలో ఆసుపత్రులు కోవిడ్ పేషెంట్లకు వైద్య సేవలందించేందుకు సన్నద్దం కావాలి • ప్రతి ఆసుపత్రిలో ‘ హెల్ప్డెస్క్’ తప్పనిసరి • అవసరమైన మందులు, కోవిడ్

Read More

వాలంటీర్లు సెల్ ఫోన్లను అప్పగించాలి : జిల్లా కలెక్టరు వి.వినయ్ చంద్

( భారత్ వాయిస్ , విశాఖపట్నం ) జిల్లాలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న మున్సిపాలిటలలో పనిచేస్తున్న వాలంటీర్లు తమ అధికారిక సెల్ ఫోన్ లను తక్షణం అప్పగించాలని జిల్ల

Read More