వాలంటీర్లు సెల్ ఫోన్లను అప్పగించాలి : జిల్లా కలెక్టరు వి.వినయ్ చంద్

( భారత్ వాయిస్ , విశాఖపట్నం ) జిల్లాలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న మున్సిపాలిటలలో పనిచేస్తున్న వాలంటీర్లు తమ అధికారిక సెల్ ఫోన్ లను తక్షణం అప్పగించాలని జిల్ల

Read More