కొత్త డీజీపీగా కసిరెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి

గౌతం సవాంగ్‌ పై బదిలీ వేటు ఉద్యోగుల చలో విజయవాడ ఎఫెక్ట్ భారత్ వాయిస్ : ఉద్యోగ నిర్వహణలో ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా దాని ఫలితం తీవ్రంగా ఉంటుందనడంలో ఎలాంట

Read More